Thông Tin

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2024

(Phát hành và thu hồ sơ liên tục)

1. Tuyển sinh Phổ thông Trung cấp 9+  (Được Nhà nước hỗ trợ cấp bù học phí 100% khi học tại trường)

2. Tuyển sinh Cao đẳng chính quy

3. Tuyển sinh Đại học liên thông, Đại học VB 2

4. Tuyển sinh Đại học trực tuyến 


Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

    VIDEO

    HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

    ĐỐI TÁC