DANH MỤC HOẠT ĐỘNG

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGỌC PHƯỚC TỪ 2014.

_________*************__________

1.THĂM CÁC EM KHUYẾT TẬT TẠI TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT ÁNH DƯƠNG  THÁNG 11/2014.

**********************************************************

2. THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP ĐỒ HỌA VÀ KÝ KẾT TẠO VIỆC LÀM VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 05-2014.

**********************************************************

3. THAM DỰ LỄ TỔNG KẾT 5 NĂM DỰ ÁN ITTP (2009-2014) THÁNG 08-2014.

**********************************************************

4. THAM DỰ TẬP HUẤN CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN DO TỔNG CỤC DẠY NGHỀ TỔ CHỨC TẠI ĐÀ LẠT 09-2014.

**********************************************************

5. HỢP TÁC VỚI VOV ĐÀO TẠO XKLĐ ĐI THỊ TRƯỜNG NHẬT 2014-2015.

**********************************************************

6. LÀM VIỆC PHÁI ĐOÀN ĐỨC ĐỂ LIÊN KẾT XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI ĐỨC.

**********************************************************

7. TÌM CƠ HỘI LIÊN KẾT TỔ CHỨC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ARGENTINA 2016

**********************************************************

8. MỜI CHUYÊN GIA PUM QUA HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO NHÂN GIỐNG HOA LAN THÁNG 11/2016

**********************************************************

9. THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KHỐI THI ĐUA 7 – CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP DO SỞ LĐTB &XH TỔ CHỨC THÁNG 08/2019

**********************************************************

10. THAM DỰ HỘI NGHỊ KHỐI THI ĐUA 7 TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020 THÁNG 07/2020

**********************************************************

11. THAM DỰ HỘI NGHỊ GIAO BAN NGHIỆP VỤ VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG CƠ SỞ DO TỔNG CỤC DẠY NGHỀ TỔ CHỨC THÁNG 07/2020

**********************************************************

12. THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP DO TỔNG CỤC DẠY NGHỀ TỔ CHỨC THÁNG 09/2020

**********************************************************

13. THAM DỰ NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA HSSV GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 23,24/11/2020

**********************************************************

14. THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG “ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP” 27-10-2020

**********************************************************

15. HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THI ĐUA CỦA KHỐI NĂM HỌC 2020-2021

**********************************************************

16. HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KHEN THƯỞNG THI ĐUA KHỐI THI ĐUA 7 NĂM HỌC 07-07-2021

**********************************************************